Pravila privatnosti

Naša stranica je : https://www.ulola.hr

Savjetujemo vam da pored ovog teksta, koji govori o privatnosti vaših podataka, svakako pročitate i naše UVJETE KUPOVINE kako biste doznali više o načinima plaćanja, dostavi, besplatnoj dostavi iznad 250 kn narudžbe i sl.

Koje osobne podatke prikupljamo i zašto?

Komentari

Kada posjetitelji ostavljaju komentare na stranici, prikupljamo podatke prikazane u obrascu za komentare, kao i IP adresu posjetitelja i korisnika preglednika koji pomaže u otkrivanju neželjene pošte. Anonimni niz koji je stvoren s vaše adrese e-pošte (koji se naziva i hash) može se dati Gravatar službi kako bi se vidjelo koristite li ga. Politika privatnosti usluge Gravatar dostupna je ovdje: https://automattic.com/privacy/. Nakon odobrenja vašeg komentara, slika vašeg profila vidljiva je javnosti u kontekstu vašeg komentara.

Mediji

Ako prenesete slike na web-mjesto, trebali biste izbjegavati slanje slika s ugrađenim podacima o lokaciji (EXIF GPS). Posjetitelji web-mjesta mogu preuzeti i izdvojiti sve podatke o lokaciji sa slika na web-lokaciji.

Kontakt obrasci

“Cookies” – “Kolačići”

Ostavite li komentar na našoj web-lokaciji, možete se uključiti u spremanje svog imena, adrese e-pošte i web-lokacije u kolačiće. Ovo je za vašu korist, tako da ne morate ponovno unositi svoje podatke kada ostavite drugi komentar. Ovi kolačići traju jednu godinu. Ako imate račun i prijavite se na ovu web-lokaciju, postavit ćemo privremeni “kolačić” kako bismo utvrdili prihvaća li vaš preglednik kolačiće. Ovaj kolačić ne sadrži osobne podatke i odbacuje se kada zatvorite preglednik. Kada se prijavite, postavit ćemo i nekoliko kolačića za spremanje podataka za prijavu i izbor zaslona. Login kolačići traju dva dana, a kolačići opcija zaslona traju godinu dana. Ako odaberete “Zapamti me”, prijava će trajati dva tjedna. Ako se odjavite s računa, kolačići za prijavu bit će uklonjeni. Ako uredite ili objavite članak, u preglednik će se spremiti dodatni kolačić. Ovaj kolačić ne sadrži osobne podatke i jednostavno označava ID posta koji ste upravo uredili. Ističe nakon jednog dana.

NAPOMENA: ovo je nova ULOLA web stranica te trenutačno ne koristimo Google Analytics niti Facebook Pixel – istaknut ćemo kada postanu aktivni.

Ugrađeni sadržaj s drugih web-lokacija

Članci na ovoj web-lokaciji mogu sadržavati ugrađeni sadržaj (npr. videozapise, slike, članke itd.). Ugrađeni sadržaj s drugih web-mjesta ponaša se na isti način kao da je posjetitelj posjetio drugu web-lokaciju. Ove web-lokacije mogu prikupljati podatke o vama, upotrebljavati kolačiće, ugraditi dodatno praćenje trećih strana i nadzirati vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje interakciju s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni na tu web-lokaciju.

Analitika

Ostavite li komentar, komentar i njegovi metapodaci, zadržavaju se na neodređeno vrijeme da bismo mogli prepoznati i odobriti bilo koje naknadne komentare automatski umjesto da ih držimo u redu čekanja za korisnike. Za korisnike koji se registriraju na našoj web-lokaciji (ako ih ima), također pohranjujemo osobne podatke koje pružaju u svom korisničkom profilu. Svi korisnici mogu vidjeti, urediti ili izbrisati svoje osobne podatke u bilo kojem trenutku (osim što ne mogu promijeniti svoje korisničko ime). Administratori web-lokacija također mogu vidjeti i urediti te informacije.

Koja prava imate nad svojim podacima?

Imate li račun na ovoj web-lokaciji ili ste ostavili komentare, možete zatražiti primanje izvezene datoteke osobnih podataka koje čuvamo o vama, uključujući sve podatke koje ste nam dali. Također možete zatražiti da izbrišemo sve osobne podatke koje imamo o vama. To ne uključuje nikakve podatke koje smo dužni čuvati za administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe. Gdje šaljemo vaše podatke. Komentar posjetitelja može se provjeriti putem automatske usluge otkrivanja neželjene pošte. Javite nam se putem kontakt obrasca. 

 

Privacy Policy

Who we are

Our website address is: https://www.ulola.hr

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

ULOLA contact form